Bergendahls El kliver in i framtiden: ny strategi, ny profil

Den 10 juni tar Bergendahls El-koncernen ett rejält kliv in i framtiden. Koncernen har arbetat fram en ny strategi med syftet att modernisera bolagets profil och varumärke. Omvärlden kommer i första skedet att upptäcka förändringen genom en ny visuell identitet, med till exempel svarta bilar med koncernens nya logotype – men på sikt finns en större ambition än så:

“Vi vill modernisera vårt varumärke. Den här branschen är i många avseenden gubbig och omodern, med gammaldags värderingar. Vi vill ändra på det. På det sättet hoppas vi kunna bli en positiv kraft i samhället. Men vi tror också att detta är en nödvändighet på sikt för att attrahera nya duktiga medarbetare”, säger koncernchef Lars Olin.