GA Lindberg

Bergendahls El Service AB har utfört armaturbyte i GA Linbergs lagerlokaler på Metallvägen. Det mycket lyckade resultatet har medfört att Bergendahls El Service fått kundens fortsatta förtroende och ett serviceavtal har skrivits mellan parterna.