sky-sunny-clouds-cloudy

Modern teknik

El- och energibranschen befinner sig i ständig förändring. Projekten blir större och alltmer komplexa, gränsen mellan el, elektronik, kommunikation och IT suddas ut allt mer.

Det ställer stora krav på oss som leverantör. Vi måste hela tiden hålla oss à jour, och hålla oss i utvecklingens absoluta framkat. Därför arbetar vi kontinuerligt med utbildning och omvärldsbevakning.

Flera av våra dotterbolag arbetar dessutom med egen utveckling av koncept och produkter, både i egen regi och i samarbete med partners.

KNX och solceller

Ett område där utvecklingen går väldigt snabbt just nu är det som kallas KNX. KNX är en standard för hem- och fastghetsautomation, eller smarta hem som det ibland kallas. Vårt dotterbolag Bergendahls El Energiteknik jobbar mycket med den här typen av projekt. Även vårt dotterbolag Telenta, som arbetar med larm och säkerhetslösningar, är verksamt inom detta område.

Solceller och moderna energi- och ventilationssystem är ett annat utvecklingsområde, som Bergendahls El Energiteknik arbetar mycket med.

Avancerade projekt

En av styrkorna inom Bergendahls El-koncernen är just det faktum att vi har en bred palett av kompetenser under samma hatt. Vi har stora möjligheter till samarbete och kan ta oss stora och mycket avancerade projekt. Det illustreras inte minst av det förtroende vi fått i samband med byggnationen av det nya barnsjukhuset i Göteborg, men även tidigare uppdrag vi utfört. Ett sådant exempel är den högteknologiska hybridsalen på Sahlgrenska, en kombinerad operations- och röntgensal där man använder den allra senaste tekniken för att utföra avancerade operationer.

Om du har frågor på det här området, så är du alltid välkommen att kontakta oss.