Om Bergendahls El och Elektra Elteknik

Efter drygt hundra år i branschen har vi lärt oss ett och annat. Till exempel att sammankopplad kompetens gör oss starkare. Bergendahls El är idag ett komplett elföretag med en mycket bred kunskap och kompetens.

Drygt hundra år i branschen

Bergendahls El AB grundades redan 1909 av Olof Bergendahl och under åren har vi byggt upp ett gediget och mångsidigt kunnande inom elteknik- och säkerhetsområdet. Genom att vi inkorporerat flera andra bolag i elbranschen i vårt företag är vi idag ett komplett elteknik- och säkerhetsföretag med en mycket bred kompetens och kunskap. Vi verkar inom områdena nybyggnation, service, reparation, om- och tillbyggnad (ROT), industri, ställverksinstallationer, styr- och reglerteknik samt larm, data och tele.

Stort företag med flexibel profil

De senaste åren har vi expanderat kraftigt – vår omsättning ligger en bit över 200 MSEK och vi har totalt drygt 140 anställda fördelade på moderbolaget samt de 6 produktionsbolagen i koncernen.

Moderna tider kräver modern kunskap

Eftersom vi vill ligga i frontlinjen för den moderna tekniken och kunna hålla högsta möjliga standard och kvalitet på våra arbeten är kompetensutveckling av vår personal en viktig del i verksamheten. Det tillgodoser vi genom att kontinuerligt låta våra medarbetare delta i kurser och seminarier.

Elektra Elteknik – specialist på kraft och ställverk

Elektra Elteknik är en del av Bergendahls El-koncernen. Med vår specialkompetens inom kraft och ställverk har vi byggt upp en verksamhet som är framgångsrik på egna meriter, men som också utgör ett utmärkt komplement till koncernens övriga verksamhet.