Vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete

Miljömedvetenhet och god kvalitet, både vad gäller arbetsmiljö, tjänster och produkter, är mycket viktiga områden för oss. Därför har vi lagt ner ett omfattande arbete så att vi är både kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.

I detta arbete engagerar vi våra entreprenörer, leverantörer och övriga intressenter.

Bergendahls El Gruppens kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy

Företagen inom Bergendahls El Gruppen AB sätter yrkesskickligheten i centrum och värnar om att alltid genomföra uppdrag med god kvalitet. samt högsta kostnadseffektivitet för våra kunder.

I syfte att minska vår verksamhets negativa miljöpåverkan identifierar vi och i möjligaste mån reducerar de mest betydande miljöaspekterna.

Vi visar ödmjukhet inför andras roller och tar ansvar genom ett respektfullt agerande samt förebygger skada och ohälsa genom att anpassa våra arbetsplatser i vår strävan att upprätthålla ett sunt och trivsamt arbetsklimat.

Genom bland annat utbildning och återkoppling engageras alla medarbetare till att uppfylla våra kunders önskemål samt att ständigt förbättra och utveckla verksamheten. Detta arbete syftar till att minimera vår negativa miljöpåverkan, upprätthålla en sund arbetsmiljö samt att uppfylla tillämpliga lagar och andra krav som verksamheten berörs av.