Våra medarbetare

Medarbetarna är den viktigaste tillgången för Bergendahls El-koncernen. Duktig, kompetent och engagerad personal har fört oss dit vi är idag, och vår strategi för att växa vidare är att fortsätta satsa på våra medarbetare.
Personalomsättningen i Bergendahls El-koncernen är mycket låg. Det ser vi som ett tecken på att människor trivs med att arbeta hos oss. Av de få medarbetare som lämnar koncernen, är det dessutom ganska vanligt att man kommer tillbaka efter en tid.
Vi erbjuder goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill utvecklas som yrkesman. Inom vår koncern har vi verksamheter inom allt från larm, säkerhet och smarta hem till kraft och ställverksentreprenader. Det är inte ovanligt att medarbetare flyttar mellan verksamheterna för att lära sig mer och hitta nya spännande utmaningar i sitt yrkesliv.
Vi har också en uttalad vision om att bli kända som ett bolag där jämställdhet och mångfald är något som händer på riktigt – inte bara ord i ett strategidokument. Vi vill bli en föregångare i vår bransch.
Det finns mycket att förändra och förbättra. Vi befinner oss i början av en process, men redan nu kan vi lova en sak: hos oss är alla välkomna. Du också!