Ställverksdrift

Vi kan även åta oss driftansvar för ställverk om behov finns för detta. Vi säkerställer då driften av ställverket och tar ansvar för det nödvändiga underhållet av anläggningen under en avtalad period.