Service, underhåll och projektering

Vi har mycket gedigen erfarenhet inom vårt område. Det innebär att vi kan åta oss ombyggnad av befintliga ställverksanläggningar till dagens krav, med avseende på korta bryttider och reaktiva uttag. Vi gör också reläprovningar och utför översyn av ställverksanläggningar, hjälpkraftssystem och UPS-anläggningar.